Home
 • 1

  From Zion the Word will spread:

  It is a woman's right to pray in her own voice …!

  Praying in her Own Voice, by Yael Katzir

 • 2

  Through hardships to another challenge!

  You can do it sister ! Yes You can!

  Company Jasmine, By Yael Katzir 

 • 3

  My Mom Died this morning! I always wanted her to hug me, but …

  Shivah for my Mother, Personal documentary by Yael Katzir

 • 4

  The symbol of survival is Playing music in wartime!

  Violins in Wartime, by Yael Katzir 

 • 5

  Only the hand of a stubborn digger will unearth the truth!

  To Brave a dream – by Yael Katzir

קציר הפקות הינה חברה  של יעל קציר להפקת סרטי תעודה .

פרופ יעל קציר היא היסטוריונית ודוקומנטריסטית זה שלושים שנה.

 

קשת הנושאים של קציר הפקות הינה בעלת מגוון רחב: היסטוריה, תרבות, מאבק חברתי, חינוך, מורשת. וכן גם סרטים על דיוקנאות אישיים של דמויות מעניינות בדגש מיוחד על נשים והתמורות במעמדן.

 

תפיסת העולם: בכל סרטי קציר הפקות בולט קו מנחה של חיפוש הפן האנושי בבחירת הגיבורים. הסרטים נועדו לתקשר מעבר למציאות המקומית ולדבר בשפה הבינ"ל של סרט תיעודי הפותח מבט חדש אל עולם בלתי מוכר ויחד עם זה קרוב.

 

הפצה: סרטי קציר השתתפו בעשרות רבות של פסטיבלים, עוטרו בפרסים רבים שודרו בטלוויזיה הישראלית ובחו"ל במספר ערוצים.

הסרטים מוקרנים בסינמטקים ובמוסדות תרבות וחינוך.

המפיץ הבינ"ל של קציר הפקות הוא NewLoveFilms.com

 

החברה מקפידה על:

* רמת תחקיר גבוהה במיוחד

* מבנה תסריטאי מגובש

* אסתטיקה ויזואלית הנשענת על דימויים מכוננים

 

שמה של יעל קציר מאופיין ב:

*  בחירה של נושאים משמעותיים

*  העדר התפשרות בקשר לתכנים

*  מקצועיות בבחירת חברי הצוות (צלם עורך וכו') והתאמתם לנושא הסרט

* יכולת להביא כל פרויקט לקו הגמר חרף קשיים ומכשולים

*  מקוריות, אהבת אדם ורגש